identificatie o.b.v. lidmaatschapsnummer
Als u lid bent van IPMA-NL dan kunt u door het invullen van uw lidnr. en postcode uw gegevens automatisch laten aanvullen. Anders graag hieronder uw gegevens invullen.

Kosten € 50,- voor IPMA-NL leden. € 215,50 voor niet leden
 
Graag invullen voor vermelding op de presentielijst
Top
Mailen
Top
Persoonsgegevens
Top
Adresgegevens
Top
Factuuradres organisatie
S.v.p. alleen invullen indien uw organisatie betaalt.
Indien dit een verplichting is vanuit uw organisatie
De afdeling die de factuur betaalbaar stelt
Top