De inschrijving is gesloten
identificatie o.b.v. lidmaatschapsnummer
Als u lid bent van IPMA-NL dan kunt u door het invullen van uw lidnr. en postcode uw gegevens automatisch laten aanvullen. Anders graag hieronder uw gegevens invullen.

Kosten € 50,- voor IPMA-NL leden. € 215,50 voor niet leden

Graag invullen voor vermelding op de presentielijst
Top
Mailen

Top
Persoonsgegevens

-

-

Top
Adresgegevens

Nederland

Top
Factuuradres organisatie
S.v.p. alleen invullen indien uw organisatie betaalt.

Indien dit een verplichting is vanuit uw organisatie

De afdeling die de factuur betaalbaar stelt

Top